طراحی سایت دو زبانه بازرگانی رستیران

سایت شرکتی و دو زبانه رستیران

هولدینگ رستیران به عنوان یکی از برترین واردکنندگان و صادرکنندگان دان قهوه سبز و دانه قهوه برشته در ایران، در حال فعالیت است. محصولات اصلی آن ها شامل دان قهوه سبز می باشد اما در کنار آن قهوه فوری، پودر کاکائو، دستگاههای صنعتی و خانگی نیز جزئی از فعالیت های هولدینگ رستیران است. برای معرفی محصولات و خدماتشان، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای مجموعه محترم رستیران، سایت طراحی کردیم.

نمونه طراحی سایت رستیران