خودمانی با میلاد سور

من میلاد سور، مدیر آگرینو توی این دسته از مقالات سایت، خیلی صمیمانه و دوستانه به مطالبی از طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ می‌پردازم که کمتر بهش توجه می‌شود. در اینجا مشارکت و نظر شما برای من خیلی مهم است و دوست دارم افتخار گپ زدن و صحبت کردن با شما در مورد مسائل مختلف را داشته باشم.