طراحی سایت دو زبانه بازرگانی کایا

سایت شرکتی و دو زبانه بازرگانی کایا

حضور آنلاین یک شرکت بازرگانی بدون سایت هیچ وقت کامل نیست. به همین دلیل مدیران بازرگانی کایا تصمیم به راه اندازی سایت اختصاصی خودشان گرفتند. به دلیل فعالیت بین المللی این شرکت، تصمیم به طراحی یک سایت شرکتی دو زبانه با زبان های فارسی و انگلیسی گرفته شد.

نمونه طراحی سایت شرکت بازرگانی کایا