طراحی سایت ورزش‌های الکترونیک ایلیگو

ایلیگو وب سایت تخصصی ورزش‌های الکترونیک

سال 98 همکاری آگرینو با انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران شروع شد. اولین سایت ثبت نام و برگزاری مسابقات ورزش‌های الکترونیک یعنی ایلیگو (Eligo) را راه‌اندازی کردیم. ایلیگو یکی از ویژه ترین سایت‌هایی هست که توسط ما طراحی شده است.

طراحی سایت ورزش‌های الکترونیک ایلیگو